LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

Początek roku to czas podejmowania wielu decyzji dotyczących organizacji pracy. Większość z nich należy do kompetencji Rady Pedagogicznej. Należy zwrócić uwagę podejmując uchwałę, którą z kompetencji wykorzystujemy: stanowiącą, opiniującą czy wnioskującą. Od tego zależy brzmienie uchwały.

 

Przed rozpoczęciem roku rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji musi podjąć następujące uchwały:

Stanowiące:

1. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok szkolny 2017/2018

2. Uchwałę w sprawie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego

3. Uchwałę w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego.

4. Uchwałę w sprawie zaopiniowania przydziału dodatkowych obowiązków nauczycielom.

5. Uchwałę w sprawie zaopiniowania zespołów zadaniowych.

6. Uchwałę w sprawie zaopiniowania aneksu do projektu organizacji przedszkola w roku 2017/2018 (jeśli był sporządzany)

7. Uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku dyrektora o przyznanie nagrody Prezydenta ( w zależności od terminu zgłaszania kandydatur ustalonego przez organ prowadzący)

Wnioskujące:

8. Uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego ramowego rozkładu dnia.

Do 30 września

1. Uchwała w sprawie porozumienia z Rada Rodziców w sprawie uchwalenia program wychowawczo-profilaktycznego 

2. Uchwała opiniująca projekt finansowy dyrektor na rok 2018

Dyrektor wydaje zarządzenia;

1. Zarządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego

2. Zarządzenie w sprawie  ramowego rozkładu dnia.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież