LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

width=850"" W związku ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dyrektorzy i nauczyciele  muszą zmienić dokumentację związaną z monitorowaniem podstawy programowej. Obowiązek monitorowania wynika  m.in. z zapisów w wymaganiach wobec przedszkoli.

 

W charakterystyce  wymagania 1." Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się" czytamy " Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych procesów."

W charakterystyce wymagania  "2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" stwierdza się, że "W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka....."

Monitorowanie to działania prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.(rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego).

Podstawa programowa powinna być monitorowana w trzech aspektach:

- planowanie i systematyczność realizacji

- zgodność realizacji z warunkami i sposobem realizacji

- efekty realizacji

Monitorowanie podstawy programowej jest obowiązkiem zarówno nauczyciela jak i dyrektora.

Zadania nauczycieli w zakresie monitorowania realizacji  podstawy programowej i dokumentacja z tym związana:

 • Wybór programu wychowania w przedszkolu (dokumentacja: wniosek o dopuszczenie programu wych.przedszkolnego do użytku)
 • Organizacja pracy w ciągu dnia z godnie z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej (Ramowy rozkład dnia, zapisy w dzienniku zgodne z ramowym rozkładem dnia)
 • Planowanie pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej gwarantujące realizację podstawy programowej.(Schemat miesięcznego planu prac, karta monitoringu realizacji podstawy programowej)
 • Przebieg procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego. (Arkusz diagnozy przedszkolnej i obserwacji pedagogicznych, Arkusz monitoringu realizacji wniosków z diagnozy pedagogicznej)
 • Sprawdzanie osiągnięć dzieci. (Arkusze diagnozy przedszkolnej i obserwacji pedagogicznych, Sprawozdanie z obserwacji i diagnozy przedszkolnej. Informacja o gotowosci szkolnej))

Zadania dyrektora w zakresie monitorowania podstawy programowej:

 • Dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego. (Wniosek o dopuszczenie programu do użytku. zarządzenie dyrektora w sprawie dopuszczenia programu do użytku)
 • Kontrola organizacji pracy w ciągu dnia zgodnie z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej. (Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej zgodnie z warunkami i sposobem realizacji)
 • Kontrola planowania pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej.( Arkusz kontroli planu pracy)
 • Kontrola przebiegu procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego. (Analiza dokumentacji obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej, arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej)
 • Sprawdzanie osiągnięć dzieci (Arkusz obserwacji diagnozującej, informacja o gotowości szkolnej)
 • Wszystkie dokumenty niezbędne do monitorowania nowej podstawy programowej można zakupić w sklepie
  Dokumenty do monitorowania nowej podstawy programowej
  Szczegóły   |   Kup (Cena: 50.00 pln)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież