LSE - Lepsza Strona Edukacji

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego rozwoju oraz poszerzania swoich kompetencji, tak by móc w sposób możliwie jak najbardziej efektywny przekazywać wiedzę najmłodszym. Aktualnie obowiązujące programy ulegają dynamicznym zmianom, dlatego też warto jest być na bieżąco z tego typu kwestiami, tak by przeprowadzane lekcje były zgodne z wszystkimi obecnie panującymi wymogami. To właśnie między innymi dlatego powstała niniejsza strona, w której znaleźć Państwo mogą szerokie spektrum różnego rodzaju materiałów pomocnych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

Osoby chcące poszerzać swoją wiedzę z całą pewnością zainteresują się licznymi szkoleniami, które dostępne są również w formie e-learningu, co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym i niewymagającym od Państwa czasu na dojazdy. Szkolenia te obejmują między innymi wiedzę z zakresu najnowszych podstaw programowych, odpowiedniego planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomysłów na tworzenie kreatywnych oraz inspirujących zajęć i nie tylko.

850""

Przed nami jedno z największych wyzwań tego roku szkolnego - opracowanie nowego statutu.  Zanim przystąpimy do analizy treści statutu proponuję przypomnienie technicznych zasad opracowywania aktów prawa wewnętrznego. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 283)

 

Statut składa się z rozdziałów, paragrafów, ustępów, punktów, liter, tiretów.

Rozdział oznacza się cyfrą arabską bez kropki. Piszemy go na środku strony. Zawiera tylko tytuł rozdziału np.

                                                                                                                                   Rozdział 1
                                                                                                           Nazwa i rodzaj przedszkola oraz jego siedziba

Paragraf ( § 1.) Paragrafy numerujemy kolejno w całym statucie, bez względu na numeracje rozdziałów. Jeśli w rozdziale 1 będziemy mieć dwa paragrafy to rozdział drugi zaczynamy od paragrafu  trzeciego. Po numerze paragrafu stawiamy kropkę. Każdy paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy. Zaczynamy go pisać od początku strony i zdanie piszemy w tym samym wersie w którym jest znak paragrafu.
§ 1. Celem przedszkola jest........................

Jeśli nie możemy zawrzeć myśli w jednym zdaniu - paragraf dzielimy na ustępy

Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu.(§ 1. ust. 1. Zachowujemy kolejność numeracji w obrębie paragrafu. Ustęp możemy podzielić na punkty.

Punkty zapisujemy cyfrą arabską z nawiasem bez kropki  § 1. ust. 1. 1). Punkty dzieli się na  litery. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką.

Litery  piszemy w kolejności alfabetycznej, w obrębie punktu, bez znaków polskich (ą, ę), bez kropki ale z nawiasem § 1. ust. 1. 1) a). Każde zdanie oznaczone literą kończymy przecinkiem, ostatnie natomiast średnikiem albo kropką. Litery dzielimy na tirety.

Tiret (-). Zdanie w tiret kończymy przecinkiem, a ostatnie przecinkiem, średnikiem lub kropką. Tiret posiada formę bezosobową dlatego mówimy i piszemy "tiret pierwsze", "tiret drugie"

Każdą jednostkę redakcyjną rozpoczyna się od nowego wiersza. Zdanie piszemy w tym samym wersie co oznaczenie jednostki redakcyjnej.

1)...........................

   a)..............................

Z tym, że rozpoczynamy pisanie na wysokości początku wyliczania z poprzedniej jednostki redakcyjnej.

Tyle spraw technicznych na dziś. Wkrótce proponowany schemat statutu oraz dla chętnych do zakupienia statut przedszkola publicznego i niepublicznego opracowany zgodnie z nowymi przepisami.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież