Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań. Zanim podsumujecie swoją pracę w mijającym roku, trzeba zastanowić się jakie są cele naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej. Czy wynikają one tylko z naszej wizji czy może są opisane w konkretnych przepisach prawa oświatowego. Co uwzględnić w sprawozdaniu, aby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić osiągnięcia dzieci oraz podejmowane przez siebie działania.

Utrzymanie uwagi dzieci i dyscypliny w grupie to podstawa efektywnej pracy nauczyciela. Jest to też największa trudność i wyzwanie. Pochłania więcej energii i uwagi niż same treści nauczania. Jakie zachowania nauczyciela sprzyjają osiąganiu zamierzonych efektów wychowawczych? Nie wyważajcie otwartych drzwi. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w książce Artura Kołakowskiego i Agnieszki Pisuli „Sposób na trudne dziecko”


Mózg - to miejsce pracy każdego nauczyciela i bez wątpienia najbardziej fascynująca część  naszego  organizmu. Wypadałoby więc wiedzieć coś na temat tego co lubi, jak się uczy, a więc tworzy nowe połączenia nerwowe.  Na początek to, czego nie lubi –  to nuda. W ciągu kilku pierwszych sekund zajęć mózg decyduje czy warto dalej zajmować się tym co będzie się działo. Dokonuje subiektywnej oceny wg kryteriów, czy to jest:

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach należy dokonać zmian w dokumentacji przedszkolnej: procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakresach obowiązków specjalistów i nauczycieli. Załączam zestawienie zmian.

width=850""

Początek roku to już tradycyjnie początek obowiązywania nowych zapisów w prawie. W tym roku od września wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Czeka na podpisanie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Na początku czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). Jednak najwięcej emocji budzą zmiany w sposobie dokonywania oceny pracy nauczyciela.