Przed rozpoczęciem roku szkolnego obowiązkiem nauczyciela jest wystąpienie z wnioskiem do dyrektora o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego, które będzie realizował w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi. Jak prawidłowo umotywować wybór programu oraz jakich błędów uniknąć dopuszczając program do użytku? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w artykule.

 

Jak motywujecie dzieci w swoim przedszkolu? Dajecie im naklejki, znaczki, stemple za to, że wykonały jakieś zadanie, były posłuszne, pomogły innym? Czy jesteście pewne, że to dobra metoda? Zachęcam do zapoznania się z badaniami na ten temat i refleksji. Chętnym do pogłębienia wiedzy polecam inspirującą lekturę.

 

Umiejętności komunikacyjne, wymieniłabym na pierwszym miejscu spośród wszystkich niezbędnych w zawodzie nauczyciela. Dzięki nim, jesteśmy skutecznymi nauczycielami, słuchanymi przez dzieci, potrafimy efektywnie i bez konfliktów porozumiewać się z rodzicami wychowanków i koleżankami w pracy. Jedną z najbardziej znanych metod skutecznego porozumiewania się jest opisana przez Marshalla B. Rosenberga metoda porozumienia bez przemocy. Nazywana jest w skrócie PBP.

 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań. Zanim podsumujecie swoją pracę w mijającym roku, trzeba zastanowić się jakie są cele naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej. Czy wynikają one tylko z naszej wizji czy może są opisane w konkretnych przepisach prawa oświatowego. Co uwzględnić w sprawozdaniu, aby w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić osiągnięcia dzieci oraz podejmowane przez siebie działania.

Utrzymanie uwagi dzieci i dyscypliny w grupie to podstawa efektywnej pracy nauczyciela. Jest to też największa trudność i wyzwanie. Pochłania więcej energii i uwagi niż same treści nauczania. Jakie zachowania nauczyciela sprzyjają osiąganiu zamierzonych efektów wychowawczych? Nie wyważajcie otwartych drzwi. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w książce Artura Kołakowskiego i Agnieszki Pisuli „Sposób na trudne dziecko”