Od 1 września 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela. Zmiany te wprowadziła do KN ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. W trakcie opracowywania jest rozporządzenie opisujące kryteria do poszczególnych ocen.

Zbliża się koniec pierwszego półrocza a więc i czas podsumowań tego, co udało się zrealizować z naszych planów na ten rok.

Rok 2017 to rok gruntownych zmian w  oświacie,  a co za tym idzie, zmian w prawie oświatowym.  Nauczyciele, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu po 30 czerwca i złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do końca października, muszą uwzględnić w swoich sprawozdaniach również nowe prawo oświatowe i znać je, przystępując do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Mimo płonnych nadziei dyrektorów, ewaluacja zewnętrzna będzie kontynuowana co najmniej do 2020 r. Jednak w 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w procedurze jej przeprowadzania. Przebieg i zasady prowadzenia badań  w ramach   ewaluacji zewnętrznej są opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Różnice przedstawia tabela poniżej.

width

Zawartość statutu przedszkola opisana jest w art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  Myślę, że wszyscy przygotowujący się do napisania statutu przeanalizowali ten artykuł dokładnie.