Znajdziecie tutaj pliki z kalendarzem dyrektora na rok szkolny 2016/2017

Początek roku to czas podejmowania wielu decyzji dotyczących organizacji pracy. Większość z nich należy do kompetencji Rady Pedagogicznej. Należy zwrócić uwagę podejmując uchwałę, którą z kompetencji wykorzystujemy: stanowiącą, opiniującą czy wnioskującą. Od tego zależy brzmienie uchwały.

Przed dyrektorami najbardziej intensywny czas pracy - przygotowanie nowego roku szkolnego. O czym trzeba pamiętać, jakie dokumenty przygotować, które poddać analizie i modyfikacji? Może odpowiedzi na te pytania znają dyrektorzy w moim komunikacie o zebraniu Rady Pedagogicznej. Ja, osobiście preferuję przygotowanie dokumentacji przedszkolnej przed rozpoczęciem roku, aby w momencie powrotu do przedszkola dzieci, skupić na nich całą uwagę i energię.

Dyrektor zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.W ust 1 tego samego artykułu w pkt 6 jest zapis, że wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu. Z zapisów tych wynikają zadania dyrektora, które powinien podjąć przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Każdy dyrektor chciałby mieć u siebie zatrudnionych świetnych pracowników. Jednak jak ich rozpoznać wśród tylu osób składających CV. Chciałabym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami wynikającymi z mojego doświadczenia w zatrudnianiu dziesiątek osób w ciągu 20 lat bycia dyrektorem. Dowodem na trafność moich wyborów jest wspaniały zespół ludzi, który udało mi się stworzyć w kierowanej przeze mnie placówce.