Dyrektor zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.W ust 1 tego samego artykułu w pkt 6 jest zapis, że wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu. Z zapisów tych wynikają zadania dyrektora, które powinien podjąć przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Każdy dyrektor chciałby mieć u siebie zatrudnionych świetnych pracowników. Jednak jak ich rozpoznać wśród tylu osób składających CV. Chciałabym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami wynikającymi z mojego doświadczenia w zatrudnianiu dziesiątek osób w ciągu 20 lat bycia dyrektorem. Dowodem na trafność moich wyborów jest wspaniały zespół ludzi, który udało mi się stworzyć w kierowanej przeze mnie placówce.

Obowiązki dyrektora związane ze stażem nauczycieli na kolejne stopnie awansu.

W związku z wieloma zmianami w procedurze awansu zawodowego nauczycieli przygotowałam spis obowiązków dyrektora związanych z odbywaniem stażu przez nauczyciela i wzory pism.

 

Kwestie awansu zawodowego nauczycieli opisane są w dwóch aktach prawnych Karcie Nauczyciela Rozdział  3a oraz rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadziła zmiany w  Karcie Nauczyciela dotyczące awansu zawodowego. 26 lipca  2018 r. zostało podpisane  nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U z 2018 r. poz. 1574). Poniżej przedstawiam zestawienie zmian zarówno wprowadzonych w Karcie Nauczyciela jak i rozporządzeniu.

 Nauczyciele powoli kończą pisanie sprawozdań oraz opisu i analizy i zaczynają myśleć o egzaminie, a najbardziej o tym, jakie pytanie może na nim  paść. Tak naprawdę nie sposób przewidzieć o co zapytają członkowie komisji. Mogę natomiast podpowiedzieć jakie najważniejsze zagadnienia prawa oświatowego powinien znać nauczyciel przystępujący do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.