Zatrudnianie pracownika wiąże się z dopełnieniem wielu formalności związanych z przygotowaniem i wypełnieniem  dokumentów, przewidzianych przepisami prawa pracy. Teczki akt osobowych to pierwszy element kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Należy w związku z tym dołożyć wszelkiej staranności, aby nie popełnić w tej kwestii błędów. Oto zestawienie dokumentów i niezbędnych czynności przy zatrudnianiu nowego pracownika.

width=850"""

Zbliża się okres zakończenia stażu przez nauczycieli, w związku z tym przypominam obowiązki dyrektora związane z tym faktem. Zapraszam również dyrektorów na szkolenie

Nauczyciel starający się o stopień nauczyciela dyplomowanego w przeciwieństwie do nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego przygotowuje teczkę.

Nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu  robią to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozdziału 3 a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203). Dlatego proszę zwrócić uwagę o na nieaktualne materiały znajdujące się w internecie opracowane na podstawie rozporządzenia z 2004 r.

width=850

Zbliża się okres przygotowywania dokumentacji przez nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu. Wciąż wielu nauczycieli próbuje kompletować "teczkę"  kończąc staż na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego. Od 2013 r. nie składa się już do komisji dokumentacji potwierdzającej realizację działań zaplanowanych w planie rozwoju