Każdy dyrektor chciałby mieć u siebie zatrudnionych świetnych pracowników. Jednak jak ich rozpoznać wśród tylu osób składających CV. Chciałabym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami wynikającymi z mojego doświadczenia w zatrudnianiu dziesiątek osób w ciągu 20 lat bycia dyrektorem. Dowodem na trafność moich wyborów jest wspaniały zespół ludzi, który udało mi się stworzyć w kierowanej przeze mnie placówce.

 

Zatrudnianie pracownika wiąże się z dopełnieniem wielu formalności związanych z przygotowaniem i wypełnieniem  dokumentów, przewidzianych przepisami prawa pracy. Teczki akt osobowych to pierwszy element kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Należy w związku z tym dołożyć wszelkiej staranności, aby nie popełnić w tej kwestii błędów. Oto zestawienie dokumentów i niezbędnych czynności przy zatrudnianiu nowego pracownika.

width=850"""

Zbliża się okres zakończenia stażu przez nauczycieli, w związku z tym przypominam obowiązki dyrektora związane z tym faktem. Zapraszam również dyrektorów na szkolenie

Nauczyciel starający się o stopień nauczyciela dyplomowanego w przeciwieństwie do nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego przygotowuje teczkę.

Nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu  robią to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozdziału 3 a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203). Dlatego proszę zwrócić uwagę o na nieaktualne materiały znajdujące się w internecie opracowane na podstawie rozporządzenia z 2004 r.