width=850

Zbliża się okres przygotowywania dokumentacji przez nauczycieli kończących staż na kolejny stopień awansu. Wciąż wielu nauczycieli próbuje kompletować "teczkę"  kończąc staż na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego. Od 2013 r. nie składa się już do komisji dokumentacji potwierdzającej realizację działań zaplanowanych w planie rozwoju

 

Przed nami ostatnie dni staży na kolejne stopnie awansu. Poniżej do pobrania zestawienie najważniejszych  kroków  w postępowaniu po zakończeniu stażu.

Rozpoczęcie staży na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli wiąże się z obowiązkami dyrektora, które są ściśle określone w przepisach prawa - Rozdziale 3 a Karty Nauczyciela i rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wybrałam najważniejsze z nich z obowiązującymi terminami. 

width=850

 Przygotowując plan rozwoju zawodowego lub przygotowując się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego trzeba przeanalizować i znać najważniejsze akty prawa oświatowego. Oto najważniejsze ustawy i rozporządzenia aktualne na dzień 11 sierpnia 2017 r.

Początek roku szkolnego to również początek stażu na kolejny stopień awansu dla wielu nauczycieli. Ponieważ temat ten budzi wiele pytań i wątpliwości  przedstawiam tabelę ilustrującą najważniejsze terminy i czynności nauczyciela i dyrektora związane z awansem. Przypominam, że szczegółowe zapisy  na ten temat znajdują się w Rozdziale 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 marca 2016 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.