W prawie oświatowym nie ma nigdzie przepisu regulującego kwestię terminu zakończenia i podsumowania diagnozy wstępnej i obserwacji pedagogicznych. Jednak koniec października wydaje się ostatecznym terminem. W przeciwnym razie pozostanie mało czasu na  podjęcie działań dla których te badania wykonujemy. 

Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz warunkach  i sposobie jej realizacji, powodują konieczność dokonania zmian w zapisach w dzienniku zajęć. Przede wszystkim – nadal  nie ma jednego obowiązującego wzoru dokonywania wpisów w dzienniku. Zależy to od wewnętrznych ustaleń w przedszkolu i tego jaki sposób monitorowania podstawy programowej został w nim przyjęty.

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dotyczącymi podniesienia wieku obowiązku szkolnego i pozostawienia decyzji rodziców ewentualnego zapisania do szkoły dziecka 6- letniego, powstały wątpliwości czy diagnoza przedszkolna dotyczy dzieci z rocznika 2010 czy też 2011. Wysłałam w celu uzyskania informacji zapytanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponieważ długo nie otrzymywałam odpowiedzi -  zadzwoniłam i uzyskałam informację, że diagnoza dotyczy dzieci z rocznika 2010 i 2011. Pracownik ministerstwa był zdziwiony moimi wątpliwościami. Natomiast dziś otrzymałam odpowiedź na moje zapytanie wysłane drogą mailową i - niespodzianka. Tym razem inny pracownik Ministerstwa udziela odpowiedzi, że diagnoza dotyczy dzieci 6-letnich i tylko tych 5- latków, których rodzice zgłoszą taką potrzebę, ponieważ zastanawiają się nad wcześniejszym zapisaniem dziecka do szkoły. Poniżej zamieszczam odpowiedź w całości.

 

 

 

Początek roku szkolnego to intensywny okres ustanawiania prawa wewnętrznego, wprowadzania zmian dostosowujących dokumentację do zmieniającego się prawa oświatowego i organizacji pracy przedszkola w danym roku szkolnym. Dlatego proponuję powtórkę z najważniejszych aktów prawa wewnętrznego i sposobu ich wprowadzania.

W związku ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego musimy zmodyfikować sposób planowania pracy.