Blog

Dopuszczenie programów do użytku

 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego obowiązkiem nauczyciela jest wystąpienie z wnioskiem do dyrektora o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego, które będzie realizował w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi. Jak prawidłowo umotywować wybór programu oraz jakich błędów uniknąć dopuszczając program do użytku? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w artykule.

Przeanalizowałam wnioski wizytatorów z kontroli, dotyczących dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego. Wynika z nich, że do najczęściej popełnianych błędu należą:

  • brak wniosku nauczyciela o dopuszczenie programu
  • brak dokumentu potwierdzającego analizę przez dyrektora dopuszczanego programu
  • brak opinii rady pedagogicznej przed dopuszczeniem programu przez dyrektora

Aby uniknąć tych błędów wystarczy przestrzegać następującej kolejności działań:

  • nauczyciel lub nauczyciele pracujący w danej grupie występują z wnioskiem do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku,
  • dyrektor dokonuje analizy programu pod kątem zgodności z zapisami w  art. 22a ustawy o systemie oświaty,
  • rada pedagogiczna uchwałą opiniuje program,
  • dyrektor dopuszcza do użytku program wychowania w przedszkolu zarządzeniem – może nadać mu numer dopuszczenia,
  • program zostaje wpisany do przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.