Blog

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli 2018 r.

Kwestie awansu zawodowego nauczycieli opisane są w dwóch aktach prawnych Karcie Nauczyciela Rozdział  3a oraz rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadziła zmiany w  Karcie Nauczyciela dotyczące awansu zawodowego. 26 lipca  2018 r. zostało podpisane  nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U z 2018 r. poz. 1574). Poniżej przedstawiam zestawienie zmian zarówno wprowadzonych w Karcie Nauczyciela jak i rozporządzeniu.

Zmiany w Karcie Nauczyciela  Zmiany w KN

Zmiany w rozporządzeniu Zmiany w rozporzadzeniu awans

 

Chciałabym jeszcze podkreślić, że zgodnie z art 125 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych staż na kolejny stopień awansu zawodowego rozpoczęty i niezakończony  przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów. W związku z tym nauczyciele nie zmianiają planów rozwoju w celu dostosowania ich do nowych wymagań.

W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż przed 1 września, lecz nie otrzymali do 1 września oceny dorobku zawodowego  lub otrzymali ocenę dorobku zawodowego, ale nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego czy egzaminacyjnego, oceny dorobku zawodowego dokonuje się i  postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne odbywa się według dotychczasowych przepisów.

Nauczyciele, którzy zakończą staż po 1 września otrzymają już ocenę pracy a nie ocenę dorobku zawodowego.