Szkolenia Rady Pedagogicznej

Chętnie poprowadzę szkolenie dla Waszej rady pedagogicznej.

Propozycje tematów szkoleń rady pedagogicznej oraz treści poruszane podczas spotkań.

1. Pozytywna dyscyplina w grupie i klasie

 • Jak być uprzejmym i stanowczym.
 • Dlaczego dzieci źle się zachowują- 4 błędne cele zachowania i sposoby reagowania.
 • Jak formułować komunikaty pełne zachęty oraz uczyć dzieci szukania rozwiązań.
 • Czym są pytania pełne ciekawości.
 • Jaki jest Twój styl życiowy i jego  wpływ na wychowanie dzieci.

2. Awans zawodowy nauczycieli po zmianach

 • Ścieżka awansu zawodowego  wg nowych przepisów.
 • Awans zawodowy na podstawie  przepisów przejściowych
 • Nowa ocena pracy a awans zawodowy
 • Dokumentacja załączana do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  i kwalifikacyjnego.
 • Przebieg egzaminu i rozmowy oraz omówienie sposobu dobrego przygotowania się do nich.

4. Agresywne zachowania dzieci – jak im zapobiegać i radzić sobie z nimi

 • Rodzaje agresji
 • Przyczyny agresji w wieku przedszkolnym
 • Sposoby zapobiegania agresywnym zachowaniom dzieci – strategie postępowania, zabawy, sytuacje edukacyjne
 • Sposoby radzenia sobie z agrsesywnymi zachowaniami dzieci

5. Sztuka konstruowania inspirujących zajęć czyli neurodydaktyka w przedszkolu

 • Uczenie przyjazne mózgowi zgodnie z podstawami neurodydaktyki
 • Czynniki wpływające na efektywność uczenia się
 • Okresy sensytywne w rozwoju dziecka
 • Teoria talentów według Instytutu Gallupa
 • Planowanie efektywnych zajęć z dziećmi

6. Skuteczne sposoby rozwijania motywacji wewnętrznej

 • Różnice w motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Nowe podejście do motywacji na miarę XXI wieku.
 • Nagroda jako czynnik demotywujący.
 • Strategie budzenia motywacji wewnętrznej.
 • Dostosowanie sposobów motywowania dzieci w zależności od rodzajów zadań do wykonania.

7. Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych

 • Sposoby budowania dobrych relacji z rodzicami
 • Tutoring jako skuteczna metoda współpracy z rodzicami
 • Metody skutecznego porozumiewania się
 • Bariery komunikacyjne – jak ich uniknąć.
 • Typy rodziców i sposoby współpracy z nimi.
 • Asertywne stawianie granic.

8. Tutoring jako nowoczesna i skuteczna metoda współpracy z rodzicami

 • Tutoring czym jest i skąd się wywodzi.
 • Tutoring rozwojowy a tutoring akademicki.
 • Specyfika tuto ringu rodzinnego
 • Wykorzystanie tutoringu w pracy  z dzieckiem zdolnym i z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.
 • Autoocena predyspozycji tutorskich.
 • Planowanie procesu tutorskiego.

Dlaczego warto?

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej pozwala:

Oszczędność

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej pozwala zaoszczędzić  środki na doskonalenie zawodowe.

Wiedza

Skolenie dla całej Rady pozwala zapewnić jednocześnie tę samą wiedzę wszystkim nauczycielom.

Materiały szyte na miarę

Skolenie dla Rady pozwala skorzystać z wiedzy i materiałów dostosowanych do potrzeb i specyfiki Waszej  placówki.

Efektywność

Szkolenie pozwala zapewnić lepszą efektywność szkoleń dzięki kameralnym warunkom i pracy w grupie znających się osób.