Szkolenia Rady Pedagogicznej

Chętnie poprowadzę szkolenie dla Waszej rady pedagogicznej.

Propozycje tematów szkoleń rady pedagogicznej oraz treści poruszane podczas spotkań.

1. Pozytywna dyscyplina w grupie i klasie

 • Jak być uprzejmym i stanowczym.
 • Dlaczego dzieci źle się zachowują- 4 błędne cele zachowania i sposoby reagowania.
 • Jak formułować komunikaty pełne zachęty oraz uczyć dzieci szukania rozwiązań.
 • Czym są pytania pełne ciekawości.
 • Jaki jest Twój styl życiowy i jego  wpływ na wychowanie dzieci.

2. Awans zawodowy nauczycieli po zmianach

 • Przebieg stażu na poszczególne stopnie awansu  wg nowych przepisów.
 • Nowe wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego
 • Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.
 • Dokumentacja załączana do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego  i kwalifikacyjnego.
 • Przebieg egzaminu i rozmowy oraz omówienie sposobu dobrego przygotowania się do nich.

4. Monitorowanie podstawy programowej

 • Podstawa programowa – obudowa prawna.
 • Zasady konstruktywistycznej teorii uczenia się jako  koncepcja nowej podstawy programowej.
 • Obowiązki nauczyciela i dyrektora przedszkola związane z realizacją podstawy programowej.
 • Pojęcie monitorowania, sposoby monitorowania w aspekcie jakościowym, ilościowym i organizacyjnym.
 • Przykładowe narzędzia służące do monitorowania wdrażania podstawy programowej.

5. Sztuka konstruowania inspirujących zajęć czyli neurodydaktyka w przedszkolu

 • Uczenie przyjazne mózgowi zgodnie z podstawami neurodydaktyki
 • Czynniki wpływające na efektywność uczenia się
 • Okresy sensytywne w rozwoju dziecka
 • Teoria talentów według Instytutu Gallupa
 • Planowanie efektywnych zajęć z dziećmi

6. Skuteczne sposoby rozwijania motywacji wewnętrznej

 • Różnice w motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Nowe podejście do motywacji na miarę XXI wieku.
 • Nagroda jako czynnik demotywujący.
 • Strategie budzenia motywacji wewnętrznej.
 • Dostosowanie sposobów motywowania dzieci w zależności od rodzajów zadań do wykonania.

7. Współpraca z rodzicami w sytuacjach trudnych

 • Sposoby budowania dobrych relacji z rodzicami
 • Tutoring jako skuteczna metoda współpracy z rodzicami
 • Metody skutecznego porozumiewania się
 • Bariery komunikacyjne – jak ich uniknąć.
 • Typy rodziców i sposoby współpracy z nimi.
 • Asertywne stawianie granic.

8. Tutoring jako nowoczesna i skuteczna metoda współpracy z rodzicami

 • Tutoring czym jest i skąd się wywodzi.
 • Tutoring rozwojowy a tutoring akademicki.
 • Specyfika tuto ringu rodzinnego
 • Wykorzystanie tutoringu w pracy  z dzieckiem zdolnym i z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.
 • Autoocena predyspozycji tutorskich.
 • Planowanie procesu tutorskiego.

Dlaczego warto?

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej pozwala:

Oszczędność

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej pozwala zaoszczędzić  środki na doskonalenie zawodowe.

Wiedza

Skolenie dla całej Rady pozwala zapewnić jednocześnie tę samą wiedzę wszystkim nauczycielom.

Materiały szyte na miarę

Skolenie dla Rady pozwala skorzystać z wiedzy i materiałów dostosowanych do potrzeb i specyfiki Waszej  placówki.

Efektywność

Szkolenie pozwala zapewnić lepszą efektywność szkoleń dzięki kameralnym warunkom i pracy w grupie znających się osób.