Pozytywna dyscyplina

Czym jest Pozytywna Dyscyplina

Czym jest Pozytywna Dyscyplina

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest znaną i rozwijaną od 30 lat metodą wychowawczą wywodzącą się z psychologii pozytywnej Alfreda Adlera. Oparta jest na szacunku do: dziecka, siebie i sytuacji.

Zasady Pozytywnej Dyscypliny

Zasady Pozytywnej Dyscypliny

Dyscyplina często źle się kojarzy w połączeniu z wychowaniem – z karą i technikami behawioralnymi. Tymczasem „dyscyplina” pochodzi od łacińskich słów oznaczających osobę podążającą za prawdą, zasadami lub nauczycielem. Osoba taka kieruje się w życiu motywacją wewnętrzną, opartą na samodyscyplinie. Wychowanie takiego człowieka stawia sobie za cel Pozytywna Dyscyplina. Metoda ta odrzuca nagrody i kary jako źródło zewnętrznej kontroli i narzędzia wychowania dziecka zewnątrzsterownego, podatnego na wpływy, kierującego się opiniami i oczekiwaniami innych a nie własnymi potrzebami.

5 zasad Pozytywnej Dyscypliny

 • 1 1. Pomaga dzieciom mieć poczucie więzi (przynależność i znaczenie).

  Według Alfreda Adlera najważniejszą potrzebą każdego człowieka jest dążenie do poczucia przynależności i znaczenia. Niezaspokojenie tych potrzeb powoduje trudne zachowania dziecka.

 • 2 2. Rodzice i nauczyciele często prezentują następujące podejścia do dziecka:

  Surowość (nadmierna kontrola) „Oto zasady, które cię obowiązują. Za niestosowanie się do nich czeka Cię kara”. Dzieci nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji. - „Masz to robić bo ja tak mówię”.

 • 3

  Pobłażliwość (brak granic): Zasady nie istnieją. Będziemy się kochać i będziemy szczęśliwi. „Własne zasady będziesz mógł ustalić później” - „Możesz postępować tak jak chcesz”.

 • 4

  Pozytywna dyscyplina (uprzejmość i stanowczość jednocześnie) „Wspólnie ustalimy zasady dobre dla wszystkich. W przypadku problemów razem wybierzemy rozwiązanie, które wezmą pod uwagę wszystkie zainteresowane osoby.” – „Możesz wybierać w granicach wyznaczonych szacunkiem dla innych osób”.

 • 5 3. Jest skuteczna na dłuższą metę

  (uwzględnia co dziecko myśli, czuje, czego uczy się i jakie podejmuje decyzje w odniesieniu do siebie i swojego otoczenia oraz jakie podejmie decyzję w przyszłości umożliwiające przetrwanie i rozwój) Kara i nagroda są skuteczne, ale tylko na krótko. W dłuższej perspektywie powodują u dzieci bunt (kary) lub ukształtowanie osoby zewnątrzsterownej, podatnej na wpływy innych uzależniającej samoocenę od oceny innych osób.

 • 6 4. Naucza kluczowych umiejętności społecznych i życiowych

  (szacunku, troski o innych, rozwiązywania problemów i współpracy, jak również umiejętności wnoszenia swojego wkładu w domu, szkole i szerszej społeczności) Dziecko ukarane za jakieś zachowanie otrzymuje sygnał - tak nie można robić, natomiast nadal nie wie jak w takiej sytuacji zachować się w przyszłości. Celem pozytywnej dyscypliny nie jest karanie tylko nauka umiejętności społecznych – koncentracja na rozwiązaniach.

 • 7 5. Zachęca dzieci, aby odkrywały swoje zdolności i możliwości

  (wspiera konstruktywne wykorzystanie własnej mocy i autonomii). Pozytywna dyscyplina uczy dzieci wiary we własne możliwości i umiejętności i uodparnia na ocenę innych.

 • 8 Opracowanie

  Opracowano na podstawie J. Nelsen „Pozytywna dyscyplina” , Warszawa 2015

separator

Polecam szkolenia rad pedagogicznych
z zakresu Pozytywnej Dyscypliny:

4 - godzinne - Wstęp do Pozytywnej Dyscypliny
8 - godzinne - Pozytywna Dyscyplina w grupie i klasie