Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie.

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe zbierane przez Lepszą Stronę Edukacji Jolanta Wasilewska za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 2. Klient dokonując zakupu w sklepie internetowym podaje następujące dane:
 • adres e-mail
 • dane adresowe: miejscowość kod pocztowy, ulicę i numer domu
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu

3. W przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury podaje również:

 • nazwę firmy w której pracuje lub której jest właścicielem
 • NIP firmy

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień.

5. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

6. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

7. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,  a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

8. Sprzedawca zapewnia klientom możliwość cofnięcia każdej  zgody –  art. 7 ust. 3 RODO.

 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Lepszą Stronę Edukacji Jolanta Wasilewska  zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska może świadczyć jedynie za zgodą
 • Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art 21 RODO

9. Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)-podstawa prawna: art 21 RODO

 • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 • Klient ma prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
– wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

10. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska może zachować pewne dane w zakresie niezbędnym  do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: Imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania, numeru zamówienia w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sprzedawcy

11. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych -zgodnie z art. 18 RODO w przypadku

 • gdy  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń

12. Sprzedawca przekazuje dane osobowe klientów firmie świadczącej mu usługi księgowe.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513. W przypadku zgłoszenia na szkolenie otwarte dane przekazywane są do firmy LSE SZKOLENIA Marek Wasilewski z siedzibą w Skierniewicach (96-100 Skierniewice, ul. A.Asnyka 78/32) w zakresie niezbędnym do organizacji szkolenia.

13. Lepsza Strona Edukacji Jolanta Wasilewska w przypadku skierowania do niej żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

14. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe  stosując certyfikat SSL oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.